05.06.2018r.

ZNIESIENIE DEDYKOWANEJ REKRUTACJI

UWAGA!!! Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) z dniem 5 czerwca 2018 roku, wznawia rekrutację dla mśp, anulując dedykowane wsparcie


01.06.2018r.

Wznowienie płatności

Operator informuje, iż w związku z uzyskaniem transzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wznawia dokonywanie płatności


01.06.2018r.

Harmonogram na czerwiec dla subregionu centralnego

Harmonogram na czerwiec dla subregionu centralnego. Punkty będą czynne w soboty:
02.06.2018 Zawiercie
09.06.2018 WST
16.06.2018 Izba
23.06.2018 Pszczyna
30.06.2018 Zawiercie


22.05.2018r.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

UWAGA!!! Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 23 maja 2018 roku do odwołania, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:
• w wieku 50 lat i więcej
• o niskich kwalifikacjach


(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).


17.05.2018r.

Informacja dotycząca płatności

Wyższa Szkoła Techniczna informuje, iż w związku z brakiem dostępności środków na rachunku bankowym projektu, płatności za zrealizowane usługi rozwojowe będą dokonywane po otrzymaniu transzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych § 5. Rozliczenie wydatków, ust. 10).