25.03.2020r.

UWAGA

Wytyczne przygotowane i opublikowane przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

`

13.03.2020r.

ZALECENIA

Od 13 do 29 marca br., prosimy o składanie przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. Zaleca się składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów).

`

13.03.2020r.

UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Operator informuje, iż od dnia 13 marca do odwołania wstrzymuje obsługę klientów w siedzibie Biura Projektu oraz wszystkich Punktach Informacyjno-Rekrutacyjnych. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy oraz dostarczanie dokumentów wyłącznie drogą pocztową.

`

12.03.2020r.

UWAGA !

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: -https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/zmiany_w_zakresie_podpisywania_fiszek_wnioskow_psf_20200310

`