30.08.2021r.

UWAGA

Informujemy o wznowieniu naborów na szkolenia dedykowane dla mikroprzedsiębiorców w tym samozatrudnionych w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

Termin naborów z alokacją:
21 – 24 września br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
19 – 22 października br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
16 – 19 listopada br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN
14 – 17 grudnia br. godz. 12:00. – 500 tys. PLN


19.08.2021r.

UWAGA

Stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie likwidacji możliwości wielokrotnego przesyłania tej samej fiszki przez tego samego Przedsiębiorę w jednym naborze w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.08.2021r.

Lista dokumentów
Download this file (Uchwała nr 104_KS PSF.pdf)Uchwała nr 104_KS PSF.pdf182 kB

05.07.2021r.

Lista ostateczna fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 07.07.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.


30.06.2021r.

Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Fiszki złożone przed i po dniu naboru oraz fiszki złożone przed godziną 10.00 i po godzinie 15.00 w dniu naboru nie były uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń. Ponadto Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 02.07.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.


14.06.2021r.

UWAGA!!!

W związku z pracami w infrastrukturze technicznej platformy SEKAP, anulowany zostaje nabór PSF planowany w dniach od 15 do 18 czerwca br. Nabór zostanie powtórzony w kolejnym tygodniu, w tym samym czasookresie.