30.11.2021r.

UWAGA!!!

Harmonogram naborów PSF na rok 2022.


18.11.2021r.

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, Informujemy, że z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach naboru organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Zostaje anulowany nabór fiszek rozpoczęty w dniu 16 listopada 2021 roku

Przedmiotowy nabór zostanie powtórzony
25– 29 listopada br.
godz. 8.:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora WST
alokacja 1 000 000 PLN

Równocześnie informuje, że w związku z wygaszaniem platformy SEKAP od dnia 01.12.2021 r. w przypadku wystąpienia awarii platformy w czasie prowadzenia powtórzonych naborów zostaną one anulowane i przeniesione na rok 2022.

Termin 2 miesięcy o rozpoczęcia usługi liczony będzie od dnia 16.11.2021 r.


09.11.2021r.

UWAGA

w związku z wygaszaniem platformy SEKAP - od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów. Powyższe oznacza konieczność dokonania zmiany sposobu składania fiszek wniosków w ramach PSF - z obecnie używanej platformy SEKAP na platformę ePUAP. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że w okresie 30.11.2021 r. - 31.12.2021 r. anulowane zostają zaplanowane na ten okres nabory fiszek w ramach PSF. Przedmiotowe nabory zostaną przeniesione na rok 2022 pod warunkiem dostępności środków. Równocześnie informujemy, że nabory fiszek w ramach PSF - oparte o platformę ePUAP - zostaną przywrócone z dniem 03.01.2022 r. Harmonogram naborów PSF na rok 2022 musi zostać przygotowany i zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 01.12.2021 r.


03.11.2021r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 05.11.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie


02.11.2021r.

Instrukcja VAT w umowach wsparcia i kartach usług

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie uwzględnienia /nieuwzględniania podatku VAT w umowach wsparcia oraz Kartach usług, opracowano pomocniczą Instrukcję:

Lista dokumentów
Download this file (Instrukcja VAT(1).pdf)Instrukcja VAT(1).pdf527 kB