13.03.2020r.

ZALECENIA

Od 13 do 29 marca br., prosimy o składanie przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. Zaleca się składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów).

`

13.03.2020r.

UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Operator informuje, iż od dnia 13 marca do odwołania wstrzymuje obsługę klientów w siedzibie Biura Projektu oraz wszystkich Punktach Informacyjno-Rekrutacyjnych. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy oraz dostarczanie dokumentów wyłącznie drogą pocztową.

`

12.03.2020r.

UWAGA !

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: -https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/zmiany_w_zakresie_podpisywania_fiszek_wnioskow_psf_20200310

`

06.03.2020r.

Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji w naborze 03-08.03.2020 do projektu "Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP"

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Punktów Rekrutacyjno-Informacyjnych w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji. Dokumenty przyjmowane są w godzinach od 8:00-15:00.

`

24.02.2020r.

Nabory dedykowane osobom samozatrudnionym

Od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym więcej informacji na stronie: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/od_3_marca_w_psf_strtuja_nabory_dedykowane_dla_samozatrudnionych

`