24.03.2022r.

UWAGA!!

Operator wznawia obsługę klienta w punktach od 28.03.2022 roku


20.12.2021r.

24 grudnia punkty nieczynne

Dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021, na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.


20.12.2021r.

Sprostowanie

Operator informuje o pomyłce w dacie naboru w publikowanej ostatecznej liście fiszek z dnia 17.12.2021. Nabór dotyczył okresu od 25.11.2021


17.12.2021r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 21.12.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie


14.12.2021r.

PODSTAWOWA Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 16.12.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie