15.05.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!.

W przypadku usług doradczych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM PRZEDSIĘBIORCY w rubryce Całkowita wartość netto usługi / usług pomnożona przez liczbę wszystkich osób kierowanych na usługę / usługi (PLN) wpisuje się kwotę wartości usługi netto bez pomnożenia przez liczbę osób kierowanych. Usługa doradcza udzielana jest przedsiębiorstwu.
Ta sama sytuacja dotyczy przedkładanych fiszek Sekapem.


ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Nowa dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 13.05.2019r, dostępna w zakładce "Dokumenty projektowe"


09.05.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego od 13 maja br. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Szczegóły oraz najważniejsze zmiany dostępne są na stronie WUP Katowice:
https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/nowy_sposob_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_uslugi_rozwojowej_20190509


30.04.2019r.

ZAMKNIĘCIE PUNKTU REKRUTACYJNEGO.

Operator informuje, iż zamyka punkt w Katowicach przy Placu Wolności 12 w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w wyniku przekroczenia alokacji.


29.03.2019r.

ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Nowa dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 01.04.2019r, przyjęta Uchwałą nr 60 w dniu 28 marca 2019 roku jest dostępna w zakładce "Dokumenty projektowe"