17.10.2019r.

Nabór Fiszek PSF

Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji w naborze 15-20.10.2019 do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Punktów Rekrutacyjno-Informacyjnych w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji. Termin złożenia upływa w dniu 21.10.2019 r. dokumenty przyjmowane są w godzinach od 8:00-15:00.


Nowe dokumenty obowiązujące od 21.08.2019

W związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia br. Uchwały Komitetu Serującego PSF nr 67 w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty.


20.09.2019r.

Nabór Fiszek PSF

Operator publikuje listę fiszek z naboru 17-22.09.2019 roku


23.08.2019r.

Nabór Fiszek PSF

Operator publikuje listę fiszek z naboru 20-25.08.2019 roku


08.08.2019r.

Nowe dokumenty obowiązujące od 29.07.2019

W związku z przyjęciem w dniu 29 lipca br. Uchwały Komitetu Sterującego PSF nr 65 w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty