Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków prowadzone przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych województwa śląskiego, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.
W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.


18.10.2019r.

Zaktualizowany harmonogram naboru Fiszek PSF

    Operator przedstawia zaktualizowany harmonogram naboru Fiszek PSF. Zmiany dotyczą alokacji na rundę oraz liczby rund naborów.

  http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dodatkowo_ponad_12_miliona_zlotych_na_szkolenia_dla_pracownikow_msp_w_regionie_20191010    


17.10.2019r.

Nabór Fiszek PSF

Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji w naborze 15-20.10.2019 do projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Punktów Rekrutacyjno-Informacyjnych w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji. Termin złożenia upływa w dniu 21.10.2019 r. dokumenty przyjmowane są w godzinach od 8:00-15:00.


Nowe dokumenty obowiązujące od 21.08.2019

W związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia br. Uchwały Komitetu Serującego PSF nr 67 w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty.


20.09.2019r.

Nabór Fiszek PSF

Operator publikuje listę fiszek z naboru 17-22.09.2019 roku