Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków prowadzone przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych województwa śląskiego, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.
W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.


25.03.2020r.

UWAGA

Wytyczne przygotowane i opublikowane przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

`

13.03.2020r.

ZALECENIA

Od 13 do 29 marca br., prosimy o składanie przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. Zaleca się składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów).

`

13.03.2020r.

UWAGA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Operator informuje, iż od dnia 13 marca do odwołania wstrzymuje obsługę klientów w siedzibie Biura Projektu oraz wszystkich Punktach Informacyjno-Rekrutacyjnych. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy oraz dostarczanie dokumentów wyłącznie drogą pocztową.

`