31.05.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 27.05-02.06.2019 r., zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku).

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru tj. 27.05.2019 r. godz. 8:00 nie zostały uwzględnione na liście.

Lista dokumentów
Download this file (Lista fiszek nabór 27.05-02.06.pdf)Lista fiszek nabór 27.05-02.06.pdf257 kB

15.05.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!.

W przypadku usług doradczych w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM PRZEDSIĘBIORCY w rubryce Całkowita wartość netto usługi / usług pomnożona przez liczbę wszystkich osób kierowanych na usługę / usługi (PLN) wpisuje się kwotę wartości usługi netto bez pomnożenia przez liczbę osób kierowanych. Usługa doradcza udzielana jest przedsiębiorstwu.
Ta sama sytuacja dotyczy przedkładanych fiszek Sekapem.


ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

Nowa dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 13.05.2019r, dostępna w zakładce "Dokumenty projektowe"


09.05.2019r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego od 13 maja br. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Szczegóły oraz najważniejsze zmiany dostępne są na stronie WUP Katowice:
https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/nowy_sposob_naboru_wnioskow_o_dofinansowanie_uslugi_rozwojowej_20190509


30.04.2019r.

ZAMKNIĘCIE PUNKTU REKRUTACYJNEGO.

Operator informuje, iż zamyka punkt w Katowicach przy Placu Wolności 12 w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w wyniku przekroczenia alokacji.