21.12.2020r.

24 grudnia punkty nieczynne

Dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020, na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.


30.11.2020r.

Harmonogram dostępny jest pod adresem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf_w_2021_roku_20201126.


19.11.2020r.

Stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID - 19


09.11.2020r.

Nowe dokumenty od 16 listopada br.

Operator informuje, iż od dnia 16 listopada będą obowiązywały nowe dokumenty.
-Regulamin; -Umowa wsparcia; -For. Przedsiębiorcy -For. Osoby kierowanej; -Karta weryfikacji


31.08.2020r.

UWAGA!!! Zmiana w dostarczeniu dokumentów.

Od dnia 01 września 2020, Operator będzie przyjmował dokumenty tylko i wyłącznie za pośrednictwem Operatora pocztowego lub kuriera.
Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek/ złożenia fiszki – dotyczy doradztwa, które mieszczą się w wartości dofinansowania. Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie Operator pozostawia bez rozpatrzenia