09.11.2021r.

UWAGA

w związku z wygaszaniem platformy SEKAP - od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów. Powyższe oznacza konieczność dokonania zmiany sposobu składania fiszek wniosków w ramach PSF - z obecnie używanej platformy SEKAP na platformę ePUAP. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że w okresie 30.11.2021 r. - 31.12.2021 r. anulowane zostają zaplanowane na ten okres nabory fiszek w ramach PSF. Przedmiotowe nabory zostaną przeniesione na rok 2022 pod warunkiem dostępności środków. Równocześnie informujemy, że nabory fiszek w ramach PSF - oparte o platformę ePUAP - zostaną przywrócone z dniem 03.01.2022 r. Harmonogram naborów PSF na rok 2022 musi zostać przygotowany i zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 01.12.2021 r.


03.11.2021r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 05.11.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie


02.11.2021r.

Instrukcja VAT w umowach wsparcia i kartach usług

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie uwzględnienia /nieuwzględniania podatku VAT w umowach wsparcia oraz Kartach usług, opracowano pomocniczą Instrukcję:

Lista dokumentów
Download this file (Instrukcja VAT(1).pdf)Instrukcja VAT(1).pdf527 kB

28.10.2021r.

PODSTAWOWA Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 02.11.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie


05.10.2021r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 07.10.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.