20.12.2021r.

Sprostowanie

Operator informuje o pomyłce w dacie naboru w publikowanej ostatecznej liście fiszek z dnia 17.12.2021. Nabór dotyczył okresu od 25.11.2021


17.12.2021r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 21.12.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie


14.12.2021r.

PODSTAWOWA Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 16.12.2021 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak osobistego kontaktu z punktami. Punkty pracują zdalnie


30.11.2021r.

UWAGA!!!

Harmonogram naborów PSF na rok 2022.


18.11.2021r.

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, Informujemy, że z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach naboru organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Zostaje anulowany nabór fiszek rozpoczęty w dniu 16 listopada 2021 roku

Przedmiotowy nabór zostanie powtórzony
25– 29 listopada br.
godz. 8.:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora WST
alokacja 1 000 000 PLN

Równocześnie informuje, że w związku z wygaszaniem platformy SEKAP od dnia 01.12.2021 r. w przypadku wystąpienia awarii platformy w czasie prowadzenia powtórzonych naborów zostaną one anulowane i przeniesione na rok 2022.

Termin 2 miesięcy o rozpoczęcia usługi liczony będzie od dnia 16.11.2021 r.