31.08.2020r.

UWAGA!!! Zmiana w dostarczeniu dokumentów.

Od dnia 01 września 2020, Operator będzie przyjmował dokumenty tylko i wyłącznie za pośrednictwem Operatora pocztowego lub kuriera.
Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek/ złożenia fiszki – dotyczy doradztwa, które mieszczą się w wartości dofinansowania. Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie Operator pozostawia bez rozpatrzenia


31.08.2020r.

Praca zdalna od 1 września 2020 r

Operator informuje, iż wydłuża formę zdalną w projekcie od dnia 1 września 2020 do odwołania, zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiego Urzędu pracy w Katowicach (IP). Powyższa decyzja wiąże się z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych powiatach w województwie śląskim, gdzie zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie. Przedsiębiorcy zamiast osobistego (bądź przez pełnomocnika Przedsiębiorcy) składają dokumenty drogą wyłącznie papierową, za pośrednictwem operatora pocztowego


31.08.2020r.

Standardy świadczenia usług na odległość.

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/standardy_swiadczenia_uslug_na_odleglosc


31.08.2020r.

Aktualny harmonogram naborów PSF wrzesień 2020 r

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf_w_2020_roku

Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków prowadzone przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych województwa śląskiego, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.
W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.