ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

W związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia br. Uchwały Komitetu Serującego PSF nr 67 w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty.


ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 29.07.2019r.


ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 24.06.2019r.


ZMIANA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 13.05.2019r.