punktator Baza Usług Rozwojowych - internetowa baza usług rozwojowych.


W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa. W celu złożenia wniosku o wpis do Bazy formularz Karty Podmiotu należy uzupełnić w systemie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu – czyli najpierw założyć konto osoby indywidualnej, a później Profil podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, przesłać formularz wniosku o wpis (Karta Podmiotu) do weryfikacji za pomocą systemu IT oraz przesłać oświadczenie w wymaganej formie.
Publikacja usług jest możliwa po uzyskaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych. W celu zwiększenia wiarygodności informacji, dane dostawców usług, którzy będą mogli rejestrować swoje oferty w Bazie, są poddawane weryfikacji przez Administratora Bazy – czyli Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dopiero po pozytywnym zakończeniu weryfikacji dostawcy usług mogą publikować swoje oferty w Bazie.Więcej informacji na temat przebiegu procesu rejestracji znajduje się w zakładce „POMOC” oraz w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Baza realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:
- publikacja ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
- dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu Bazy),
- zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
- dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
- zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.