10.02.2018r.

UWAGA!!! Rozliczenia po zakończonej usłudze rozwojowej

Operator przypomina, iż dokumenty rozliczeniowe muszą zostać złożone do Operatora niezwłocznie po zakończeniu usług i dopełnieniu obowiązków wynikających z konieczności oceny usług zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych, nie później jednak niż w terminie 28 dni od zakończenia usług.
br/> Po przekroczeniu wskazanego terminu 28 dni, Operator nie dokona płatności za usługi rozwojowe w ramach projektu PSF