10.02.2018r.

UWAGA!!! PŁATNOŚCI DOKONANE PRZEKAZEM POCZTOWYM

Operator informuje, iż dokonanie wpłat wkładu własnego/podatku VAT, przekazem pocztowym jest niezgodne z zapisami regulaminu PSF oraz umowy wsparcia.
Takie postępowanie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy/brakiem rozliczenia usługi rozwojowej w ramach projektu PSF