19.12.2017r.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

UWAGA!!!
AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH - NOWE WZORY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 19 GRUDNIA 2017 ROKU (dostępne w zakładce dokumenty projektowe).

Zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne:
1. Regulamin naboru do projektu wraz z następującymi załącznikami:
a. formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy (Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu);
b. formularz zgłoszeniowy uczestnika (Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru do projektu);
c. umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru do projektu);
d. wniosek o rozliczenie usług/usługi rozwojowej (Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru do projektu);
2. Umowa o dofinansowanie usługi/usług rozwojowej/ych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z następującymi załącznikami:
a. formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy;
b. wniosek o rozliczenie usług/usługi rozwojowej.