22.05.2023r.

Operator PSF - Akademia Śląska zakończył wszystkie nabory wniosków do Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.

W zawiązku z powyższych przypominamy, iż wszystkie trwające usługi rozwojowe muszą się zakończyć się najpóźniej do końca maja 2023 roku. Wnioski rozliczeniowe muszą zostać złożone do Operatora najpóźniej do końca czerwca 2023 roku. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.


17.03.2023r.

UWAGA!!! OPERATOR UWALNIA KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI

Przedsiębiorcy z listy od nr 75 do 125 zapraszamy do złożenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie złożenia dokumentów nr tel. 885-520-520 lub 536-892-993

Lista dokumentów
Download this file (lista z oszczędności 3.pdf)lista z oszczędności 3.pdf409 kB

08.03.2023r.

UWAGA!!! OPERATOR UWALNIA KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI

Przedsiębiorcy z listy od nr 68 do 74 zapraszamy do złożenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie złożenia dokumentów nr tel. 885-520-520 lub 536-892-993

Lista dokumentów
Download this file (lista z oszczędności 2.pdf)lista z oszczędności 2.pdf403 kB

06.03.2023r.

UWAGA!!! OPERATOR UWALNIA OSZCZĘDNOŚCI

W myśl zapisu Regulaminu Naboru do Projektu § 2. Procedura rekrutacyjna do projektu, Ust. 7. Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF: Pkt 9) W przypadku ostatniego naboru w projekcie, Operator ma prawo - po uwolnieniu się oszczędności - do kontaktowania się z kolejnymi Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi. Udzielenie dofinansowanie nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki. Przedsiębiorcy z listy od nr 53 do 67 zapraszamy do złożenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie złożenia dokumentów nr tel. 885-520-520 lub 536-892-993

Lista dokumentów
Download this file (lista z oszczędności.pdf)lista z oszczędności.pdf418 kB

09.02.2023r.

OSTATECZNA Lista fiszek wniosków

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 13.02.2023 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż zgodnie z Regulaminem Naboru w okresach przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych, punkty są otwarte w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00;